DE SCHREEUW VAN ENSOR  
een drollige monoloog  
!!! Aan alle brakers van uitgeputte lintwormen !!!  

Ik, baron James Ensor, ben geboren in 1860. Op mijn 28ste etste ik 'zelfportret van de kunstenaar in 1960'.   
Brave, met selderij volgepropte burgers, kronkelden en jankten gechoqueerd bij het aanschouwen van mijn grijnzend geraamte.  

Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van mijn geboortedag, zal de jonge en befaamde acteur  
Bert Vannieuwenhuyse uit mijn graf kruipen, zijn krachtige muil opentrekken en met wanhoop en vreugde wolken van   
staalblauwe woorden en sierlijke vliegen over zijn golvend en juichend publiek uitstorten.  

Kokette en rechtgeaarde liefhebbers van mijn kunst, kleurige aanbidders  
van de zee, minnaars van wervelende monologen:  

!!! Allen daarheen !!!   
Hoogachtend,  
James Ensor   

SPEELKALENDER      INFO & BOEKINGEN      BIOGRAFIEËN   
optimale schermresolutie:1024x768